Idejni projekti:

  • Transformacija komunikacijskih kanala u lokalnoj samoupravi
  • Bolje razumijevanje javne uprave – Model za edukaciju zaposlenih
  • Razvoj dvosmjerne komunikacije u javnoj upravi – izgradnja kapaciteta administracije i građana