Institut za javnu upravu u Bosni i Hercegovini je naučno-istraživačka, strukovna, nevladina i nestranačka organizacija. Registrovan je pri Ministarstvu pravde BiH u 2018.godini od strane stručnjaka za javnu upravu.

U Institutu za javnu upravu zalažemo se za efikasno funkcioniranje sistema javne uprave na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini. Javnu upravu posmatramo kao ključ društvenog i ekonomskog razvoja zajednice i stoga se unapređenje  njenog funkcioniranja nameće kao prioritet u društvenim prilikama Bosne i Hercegovine.

Za ova unapređenja potrebno je djelovati u saradnji sa postojećim upravnim strukturama, ali i raditi na povećanju društvene kohezije, integraciji i uključivanje svih organizacija, institucija i građana u poboljšanje rada uprave. U tom smislu, Institut paralelno radi na davanju prijedloga i preporuka nadležnim organima u pitanjima bitnim za funkcionisanje uprave, promoviranju i afirmaciji međunarodnih i evropskih standarda uz fokus na programe, inicijative i kampanje s ciljem promocije Principa javne uprave, te s druge strane na poboljšanju komunikacije između uprave i građana, organizacija civilnog društva, poslovne zajednice, međunarodnih organizacija i svih drugih zainteresiranih strana.

Širenjem saradnje između uprave i privatnog sektora, nevladinih organizacija i građana može se doprinijeti stvarnom i svrsishodnom unapređenju kvaliteta rada uprave i povećati povjerenje građana u upravu. U ovom procesu, neizostavno je jačati svijest o neophodnosti osiguranja ravnopravnog položaja i učešća svih kategorija stanovništva pri kreiranju javnih politika, pružanju javnih usluga i cjelokupnom radu javne uprave. Stoga djelujemo i na polju kreiranja i provedbe projekata koji afirmiraju znanje iz oblasti dobrog upravljanja, komunikacije i osposobljenosti organizacija i pojedinaca u ovoj oblasti. Praćenjem postignuća i trendova na međunarodno planu u ovom polju i saradnjom sa srodnim nevladinim organizacijama u svijetu želimo doprinijeti odabiru najadekvatnijih i najboljih rješenja po pitanju organizacije i rada javne uprave i u Bosni i Hercegovini.